Hlavní menu

4.1 PŘEKLADY 70/238


4.1 PŘEKLADY 70/238
4.1Kat. č. Název výrobku Rozměr lך×v (mm) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
4.1  KMB překlad 1000/70/238  1000×70×238 33 20
4.2 KMB překlad 1250/70/238 1250×70×238 41 20
4.3 KMB překlad 1500/70/238 1500×70×238 49 20
4.4 KMB překlad 1750/70/238 1750×70×238 57 20
4.5 KMB překlad 2000/70/238 2000×70×238 66 20
4.6 KMB překlad 2250/70/238 2250×70×238 74 20
4.7 KMB překlad 2500/70/238 2500×70×238 82 20
4.8 KMB překlad 2750/70/238 2750×70×238 90 20
4.9 KMB překlad 3000/70/238 3000×70×238 98 20
4.10 KMB překlad 3250/70/238 3250×70×238 107 20
4.11 KMB překlad 3500/70/238 3500×70×238 116 20
Technický list (PDF) | Prohlášení o vlastnostech  |  CE štítek

Poznámka:
KMB překlady 238: jsou uloženy do délky 2750 mm na jedné paletě, od 3000 mm na dvou paletách. Palety 118x100cm jsou vratné. Na kamion lze naložit cca 700 bm.


zpět
 
Skladba překladů:
  zdivo 440 mmpix zdivo 400 mmpix zdivo 365 mmpix zdivo 300 mmpix zdivo 240 mm
skladba       skladba         skladba       skladba skladba skladba       skladba         skladba       skladba skladba


Detail uložení překladů:
300 365 440 linka

Použití:

KMB překlady 70/238 se používají jako plně nosné překlady nad okenními a dveřními otvory ve vnějších i vnitřních stěnách.Vyrábí se v délkách 1 000–3500 mm v modulu po 250 mm.


Popis:

 • překlady uložené do cementové malty /Profi mix ZM 901, 902 nebo 903/ jsou plně staticky únosné bez nutnosti podepření v montážním stavu a provádění nadezdívané nebo nadbetonované tlačné zóny.
 • výška překladů je totožná s modulovou výškou zdicích systémů
 • cihelné provedení pohledové strany překladu je ideální podklad pro omítání (Profimix OM 201)
 • u obvodové stěny je možné překlady kombinovat s tepelnou izolací
 • vzhledem ke způsobu vyztužení musí být překlady ukládány na zdivo rovnou plochou překladu.Správné osazení do zdiva je také signalizováno správnou orientací písmen KM BETA na keramickém překladu.


Balení

KMB PŘEKLADY 70/238 jsou dodávány po 20 ks sepnutých paletovací páskou na vratných paletách 1180×1000 mm. Překlady do délky 2500 mm včetně jsou uloženy na jedné paletě a překlady od délky 2750 mm na dvou paletách.

Montážní postup:

KMB PŘEKLADY 70/238 se osazují na výšku a vždy do cementové malty/ Profi mix ZM 901, 902 nebo 903/. Vzhledem k uložení nosné výztuže jen na jedné straně, musí být překlady ukládány na zdivo rovnou plochou překladu.Správné osazení do zdiva je také signalizováno správnou orientací písmen KM BETA na keramickém překladu.

U vnější stěny, kde se překlady kombinují s tepelnou izolací (pěnovým polystyrénem), se z vnější strany objektu osazuje zpravidla jeden překlad. Z vnitřní strany objektu se osazují vedle sebe min. 2 překlady dle potřeby statického výpočtu.

Překlady se osazují tak, aby vnější a vnitřní strana stěny byla ukončena keramickou částí, tvořící vhodný podklad pro omítání (Profi mix OM 201).

Překlady se skládají ručně přímo nad otvor ve zdivu a po vyskládání se zafi xují proti překlopení rádlovacím drátem.

Překlady je možné sestavit do skladby včetně tepelné izolace na zemi, celou sestavu zafi xovat v blízkosti podpor dostatečně pevným rádlovacím drátem a celou skladbu zdvihacím zařízením osadit nad otvor do předem připraveného cementového maltového lože.


Technické údaje:

 • cihelné tvarovky CtP-U 238/70
 • beton C 25/30
 • ocel B500A
 • výpočet dle ČSN 1992-1-1 (Eurokódu 2)
 • rozměry 1000–3500×70×238 mm
 • hmotnost cca 40 kg/m
 • reakce na oheň A1 – nehořlavé
 • požární odolnost překladu s 20 mm omítkou: R 120 D1
 • součinitel tepelné vodivosti λequ = 1,0 W/ (m.K)
 • tepelný odpor R = 0,07 m2K/W
linka

KMB PŘEKLAD 1000 – 3500/70/238

Ocel B500A
Beton C25/30
Výpočet podle ČSN EN 1992-1-1 (Eurokódu 2)
Výška výztuže P je 172 mm
Délka výztuže P je modulová délka - 10 mm
Rozteče třmínků max. 140 mm
Krajní třmínky cca 50 mm od okraje
Svislé třmínky ø4 po 140 mm
Horní výztužný prut ø5

Správné uložení překladu

preklad_detail
 

Tabulka statických veličin

Poř. DélkaUloženíSvětlostVýztuždMRdTřmínkyVRdMEdVEd0qd2*qd3*qd4*qd
čís. mmmmmmmkNmmmkNkNmkNkN/mkN/mkN/mkN/m
11,001250,7550,1851,534,016,201,483,0315,1630,3245,4860,64
21,251251,0060,1842,174,016,162,094,2413,0026,0039,0052,00
31,501251,2570,1842,904,016,112,795,2411,6223,2434,8646,48
41,751251,5080,1833,714,016,073,556,1310,6321,2631,8942,52
4 1,751251,5090,1834,594,016,034,437,6513,2526,5039,7553,00
5 2,002001,6090,1834,594,016,034,396,7210,7221,4432,1642,88
52,002001,60100,1825,524,015,985,328,1512,9825,9638,9451,92
62,252001,85120,1817,454,015,897,1910,2213,5627,1240,6854,24
72,502502,00120,1817,454,015,897,149,2711,1822,3633,5444,72
82,752502,25120,1817,454,015,897,068,568,9717,9426,9135,88
93,002502,50120,1817,454,015,896,997,927,3414,6822,0229,36
103,252502,75120,1817,454,015,896,907,336,0912,1818,2724,36
113,502503,00120,1817,454,015,896,806,805,1210,2415,3620,48
LEGENDA:
MRd - návrhová únosnost na ohybový moment
VRd - návrhová únosnost ve smyku
MEd - návrhová hodnota ohybového momentu při zatížení qd
VEd0 - návrhová hodnota posouvající síly při zatížení qd ve vzdálenost d od líce uložení (podle ČSN EN 1992-1-1 odst. 6.2.1 (8))
qd - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy překladu
d - účinná výška betonové části průřezupix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook