Hlavní menu

KMB PROFIBLOK 300 AKU

KMB PROFIBLOK 300 AKU
aku
3D
 
rozměry

 


skladba

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 300 AKU nebroušené jsou určeny pro omítané vnitřní a vnější nosné zdivo. Díky vyšší objemové hmotnosti a systému děrování mají výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Vyhovují akustickým požadavkům na mezibytové stěny a jsou ideální pro vnější stěny v kombinaci s ETICS v prostředí se zvýšenou hlukovou zátěží. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910 a pro zdění malta PROFIMIX ZM 901.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry lך×v (mm) 247×300×238
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m3) 990
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m3) 1750
Hmotnost KMB PROFIBLOK AKU (kg/ks) 17,5
Přídržnost (N/mm2) 0,15
Nasákavost (%) NPD
Mrazuvzdornost (třída) NPD, (F0)
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK) 1000
Obsah aktivních rozpustných solí (třída) NPD, (S0)
Faktor difuzního odporu µ 5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

Tloušťka bez omítek (mm) 300
Spotřeba základních cihel (ks/m2) 16
pix(ks/m3) 53,3
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm) 5,7
Spotřeba malty ZM 901 (kg/m2) 30
pix(kg/m3) 100
Plošná hmotnost (kg/m2) 382
Třída reakce na oheň A1 nehořlavé
Požární odolnost s oboustrannou omítkou
(ČSN EN 1996-1-2)
REI 180 DP1
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw včetně omítek
tl. 15 mm (dB)
55

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 300 AKU se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
  • počet cihel KMB PROFIBLOK 300 AKU - 96 ks/pal
  • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 300 AKU - 1700 kg

 


STATICKÉ ÚDAJE:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2)   20/25  
Skupina zdicích prvků2
Děrování (%)42

CihlaPevnost P15Pevnost P20Pevnost P25
Zdivo na maltuPevnost zdiva (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)
charakteristickánávrhovácharakteristickánávrhovácharakteristickánávrhová
M 5 4,85 2,43 6,5 2,99 7,59 3,45
M 105,98 2,99 8 3,64 9,36 4,25
Směrná pracnost zdění: cca 0,92 hod/m2, cca 3,06 hod/m3

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:

KMB PROFIBLOK 300 AKUwTI malta 1)Obyčejná malta 2)
URλURλ
Objemová rovnovážná vlhkost zdivaSouč. prostupu teplaTepelný odpor zdivaEkviv. tepelná vodivostSouč. prostupu teplaTepelný odpor zdivaEkviv. tepelná vodivost
Zdivo na maltu(%)(W/m2K)(m2K/W)(W/mK)(W/m2K)(m2K/W)(W/mK)
Bez omítky 0 0,84 1,18 0,25 1,05 0,95 0,315
Bez omítky 0,75 0,87 1,14 0,26 1,09 0,92 0,326
S omítkou TI3) 0,75 0,70 1,43 0,21 0,83 1,21 0,248
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX:
    - vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303 /10 mm/ + JM 301,
    - vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502 /30 mm/ + JM 302

linka

Technický list (PDF)  |  Prohlášení o vlastnostech  |  CE štítekVnější a vnitřní zdivo


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook