Hlavní menu

2.6 KMB PROFIBLOK 115 BRUS

2.6 KMB PROFIBLOK 115 BRUS
2.6
3D
 
rozměry

 


skladba

POUŽITÍ:

Broušené cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry lך×v (mm) 497×115×249
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m3) 890
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m3) 1770
Hmotnost KMB PROFIBLOK 115 BRUS (kg/ks) 12,5
Rovinnost ložných ploch (mm) 0,5
Rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm) 1
Přídržnost (N/mm2) 0,3
Nasákavost (%) NPD
Mrazuvzdornost (třída) NPD, (F0)
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK) 1000
Obsah aktivních rozpustných solí (třída) NPD, (S0)
Faktor difuzního odporu µ 5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

Tloušťka bez omítek (mm) 115
Spotřeba základních cihel (ks/m2) 8
pix(ks/m3) 69,6
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm) 2,2
Spotřeba lepidla ZM 911 (kg/m2) 0,7
celoplošně pix(kg/m3) 5,8
Spotřeba lepidla ZM 912 (kg/m2) 1,51
na žebra pix(kg/m3) 5,5
Plošná hmotnost (kg/m2) 161
Třída reakce na oheň A1 nehořlavé
Požární odolnost s oboustrannou omítkou
(ČSN EN 1996-1-2)
EI 120 DP1
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw včetně omítek
tl. 15 mm (dB)
42
Ekvivalentní tepelná vodivost λ (W/mK) 0,19

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA. Součástí dodávky je odpovídající množství lepidla pro tenké spáry PROFIMIX.
  • počet cihel KMB PROFIBLOK 115 BRUS ...................... 108 ks/pal
  • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 115 BRUS .............. 1372 kg
 


STATICKÉ ÚDAJE:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2)   8/10/15  
Skupina zdicích prvků2
Děrování (%)50

CihlaPevnost P8Pevnost P10Pevnost P15
Zdivo na maltuPevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)
charakteristickánávrhovácharakteristickánávrhovácharakteristickánávrhová
M 5 3 1,5 3001 3,51 1,75 3508 4,66 2,334660
M 103 1,5 3001 3,51 1,75 3508 4,66 2,334660
Směrná pracnost zdění: cca 0,47 hod/m2, cca 4,1 hod/m3linka

Technický list (PDF)  |  Prohlášení o vlastnostech  |  CE štítekPříčkové zdivo


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook