Hlavní menu

1.9 KMB PROFIBLOK 240

1.9 KMB PROFIBLOK 240
1.9
3D
 
rozměry

 


skladba

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 240 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 240 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry lך×v (mm) 372×240×238
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m3) 730
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m3) 1660
Hmotnost KMB PROFIBLOK (kg/ks) 16,5
Přídržnost (N/mm2) 0,15
Nasákavost (%) NPD
Mrazuvzdornost (třída) NPD, (F0)
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK) 1000
Obsah aktivních rozpustných solí (třída) NPD, (S0)
Faktor difuzního odporu µ 5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

Tloušťka bez omítek (mm) 240
Spotřeba základních cihel (ks/m2) 10,7
pix(ks/m3) 44,4
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm) 4,5
Spotřeba malty ZM 901 (kg/m2) 24
pix(kg/m3) 100
Plošná hmotnost (kg/m2) 259
Třída reakce na oheň A1 nehořlavé
Požární odolnost s oboustrannou omítkou
(ČSN EN 1996-1-2)
REI 60 DP1
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw včetně omítek
tl. 15 mm (dB)
46

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 240 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
  • počet cihel KMB PROFIBLOK 240 - 72 ks/pal
  • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 240 - 1215 kg

 


STATICKÉ ÚDAJE:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2)   8/10/15  
Skupina zdicích prvků3
Děrování (%)58

CihlaPevnost P8Pevnost P10Pevnost P15
Zdivo na maltuPevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)
charakteristickánávrhovácharakteristickánávrhovácharakteristickánávrhová
M 5 2,431,2224322,841,4228433,78 1,893776
M 102,99 1,529943,5 1,7535004,652,324649
Směrná pracnost zdění: cca 0,78 hod/m2, cca 3,25 hod/m3

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:

KMB PROFIBLOK 240wTI malta 1)Obyčejná malta 2)
URλURλ
Objemová rovnovážná vlhkost zdivaSouč. prostupu teplaTepelný odpor zdivaEkviv. tepelná vodivostSouč. prostupu teplaTepelný odpor zdivaEkviv. tepelná vodivost
Zdivo na maltu(%)(W/m2K)(m2K/W)(W/mK)(W/m2K)(m2K/W)(W/mK)
Bez omítky 0 0,66 1,5 0,16 0,76 1,3 0,184
Bez omítky 0,75 0,69 1,44 0,166 0,8 1,25 0,192
S omítkou TI3) 0,75 0,57 1,73 0,138 0,64 1,54 0,155
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX:
    - vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303 /10 mm/ + JM 301,
    - vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502 /30 mm/ + JM 302

linka

Technický list (PDF)  |  Prohlášení o vlastnostech  |  CE štítekVnější a vnitřní zdivo


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook