Hlavní menu

1.8 KMB PROFIBLOK 300 BRUS

1.8 KMB PROFIBLOK 300 BRUS
1.5
3D
 
rozměry

 


skladba

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 300 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 300 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry lך×v (mm) 247×300×249
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m3) 770
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m3) 1710
Hmotnost KMB PROFIBLOK BRUS (kg/ks) 14,2
Rovinnost ložných ploch (mm) 0,5
Rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm) 1
Přídržnost (N/mm2) 0,3
Nasákavost (%) NPD
Mrazuvzdornost (třída) NPD, (F0)
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK) 1000
Obsah aktivních rozpustných solí (třída) NPD, (S0)
Faktor difuzního odporu µ 5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

Tloušťka bez omítek (mm) 300
Spotřeba základních cihel (ks/m2) 16
pix(ks/m3) 53,3
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm) 5,7
Spotřeba lepidla ZM 911 (kg/m2) 2,85
celoplošně pix(kg/m3) 5,8
Spotřeba lepidla ZM 912 (kg/m2) 3,93
na žebra pix(kg/m3) 5,5
Plošná hmotnost (kg/m2) 297
Třída reakce na oheň A1 nehořlavé
Požární odolnost s oboustrannou omítkou
(ČSN EN 1996-1-2)
REI 180 DP1
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw včetně omítek
tl. 15 mm (dB)
47

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 300 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA. Součástí dodávky je odpovídající množství lepidla pro tenké spáry PROFIMIX.
  • počet cihel KMB PROFIBLOK 300 BRUS - 96 ks/pal
  • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 300 BRUS - 1385 kg

 


STATICKÉ ÚDAJE:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2)   8/10/15  
Skupina zdicích prvků2
Děrování (%)54

CihlaPevnost P8Pevnost P10Pevnost P15
Zdivo na maltuPevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)
charakteristickánávrhovácharakteristickánávrhovácharakteristickánávrhová
M 5 3 1,5 3001 3,51 1,753508 4,66 2,334660
M 103 1,5 3001 3,51 1,753508 4,66 2,334660
Směrná pracnost zdění: cca 0,72 hod/m2, cca 2,36 hod/m3

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:

KMB PROFIBLOK 300 BRUSwCeloplošné lepidlo 1)Lepidlo na žebra 2)
URλURλ
Objemová rovnovážná vlhkost zdivaSouč. prostupu teplaTepelný odpor zdivaEkviv. tepelná vodivostSouč. prostupu teplaTepelný odpor zdivaEkviv. tepelná vodivost
Zdivo na maltu(%)(W/m2K)(m2K/W)(W/mK)(W/m2K)(m2K/W)(W/mK)
Bez omítky 0 0,56 1,78 0,168 0,56 1,78 0,168
Bez omítky 0,75 0,58 1,71 0,175 0,58 1,71 0,175
S omítkou TI3) 0,75 0,5 2 0,15 0,5 2 0,15
1) Lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911
2) Lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX:
    - vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303 /10 mm/ + JM 301,
    - vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502 /30 mm/ + JM 302

linka

Technický list (PDF)  |  Prohlášení o vlastnostech  |  CE štítekVnější a vnitřní zdivo


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook