Hlavní menu

Střešní okno výstupní KMB Beta – 450x730 mm

Používá se jako výstupní střešní okno, k prosvětlení a přídavnému odvětrání půdního prostoru. Pro střešní sklon od 20°.

okna

Montážní postup

1. V místě osazení střešního okna odstraňte potřebné množství tašek – 9 ks

2. Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů a okno osaďte do střechy tak, aby spodní hrana okna dosedla na horní hranu tašek a pravou stranu nasuňte pod krytinu po stojatou vodní drážku

3. Okno zcela vyklopte, označte na střešní lati místo pro vyřezání. Odstraňte střešní okno, vyřežte střešní lať a osaďte znovu okno dle postupu v bodě 2.

4. Ocelové pásky přišroubujte ke střešním latím (vrut 3/30 mm 4 ks), doplňte chybějící krytinu kolem okna a po sejmutí ochranného papíru spojovací pásky vytvarujte olověný pás podle profi lu krytiny.

5. Z půdního prostoru zajistěte okno pomocí polohovací vzpěry. Vzpěra má dvě polohy otevření a polohu zajištění okna proti vnějšímu otevření. Přesný postup montáže včetně vyobrazení a variant otevírání okna je součástí dodávky.

Zpět


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook