Hlavní menu

KMB SENDWIX - komplexní stavební systém pro nízkoenergetické a pasivní domy

Současné trendy ve stavebnictví ukazují, že budoucnost leží v nízkoenergetických a pasivních domech. S tím, jak rostou požadavky na co nejnižší energetickou náročnost staveb, roste též potřeba kvalitnějších stavebních materiálů. Jednovrstvé konstrukce, jež byly donedávna dominantním materiálem pro výstavbu, tak dnes již mnoho odborníků považuje za neekonomické. Naproti tomu obvodové vícevrstvé stavební systémy, jejichž základem je vápenopískové zdivo a volitelná vrstva tepelné izolace, jsou pro tento druh výstavby ideální.

7DF-LP

Zdicí systém KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem jsou vápenopískové cihly nebo kvádry, které se používají ke zdění obvodových i vnitřních nosných stěn a příček. V některých variantách se také používají na vnější pohledové stěny, komíny a ploty.

Pro nosné zdivo KMB SENDWIX se vyrábějí bloky v tloušťkách 175, 200, 240 a 290 mm. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček v tloušťce 115 mm. Všechny typy zdiva doplňují, překlady, věncovky, lícové a komínové cihly. Hlavní surovinou pro jejich výrobu je unikátní křemičitý písek, jehož ložisko se nachází v oblasti zvané Moravská Sahara. Jeho hlavní výhodou je vysoký obsah oxidu křemičitého. Na začátku výroby se smíchá oxid křemičitý (87%), oxid vápenatý (8 %) a voda (5%). Výsledná směs se nechá asi dvě hodiny odležet v reaktoru, aby proběhly reakční procesy doprovázené objemovými změnami. Posléze se polosuchá směs lisuje v plně automatických hydraulických lisech. Připravené bloky se pak vytvrzují v autoklávu - při teplotě cca 220 °C a vysokém tlaku.

Každý nový výrobek je podroben tzv. zkoušce typu, kterou na základě přesně stanoveného postupu prověřuje Technický a zkušební ústav stavební v Brně. Testují se všechny parametry stanovené evropskou normou EN 771-2 jako normalizovaná pevnost v tlaku, objemová hmotnost, rozměry, apod. Kromě testů nových výrobků se pravidelně, po vyrobení určitého objemu, provádí tzv. periodická výrobně kontrolní zkouška, kde se tyto hodnoty opětovně prověřují. Po výsledku zkoušek je výrobce povinen vytvořit CE štítek a evropskou normou požadované Prohlášení o vlastnostech výrobku.

Přednosti systému KMB SENDWIX spočívají v nadstandardních akumulačních, akustických a statických parametrech. Navíc díky vysoké pevnosti zdicích prvků ( 15 až 25 MPa ) lze dosáhnout výrazně menších tlouštěk nosných stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy - u stometrového bytu se obytná plocha zvětší až o osm metrů čtverečních. Akustický útlum stěn tl. 240 mm dosahuje hodnoty u vzduchové neprůzvučnosti Rw až 57 dB V kombinaci se zateplovacími systémy, dosahují obvodové stěny vysokých tepelně-izolačních hodnot (tepelný odpor R až 8,30 (m2 K)/W, součinitel prostupu tepla U až 0,12 W/(m2K)). Požární odolnost materiálu také splňuje vysoké požadavky třídy A - nehořlavé. Obsah radionuklidů ve výrobcích vyjadřuje Index hmotnostní aktivity, který je u vápenopískových kvádrů I = 0,16, což je výrazně méně než směrná hodnota I = 0,5. Díky přesným rozměrům jednotlivých prvků lze dosáhnou velmi příznivé pracnosti a zkrátit tak dobu výstavby. Uvedené hodnoty splňují i jiné běžné stavební systémy, ale vždy však pouze v některých parametrech najednou. V celém souhrnu budete nejspíš podobné vlastnosti hledat marně, s výjimkou stavebního systému KMB SENDWIX.

Navíc dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrů dosahuje KMB SENDWIX díky vysoké objemové hmotnosti a pevnosti zdicích prvků. Při výrazně menších tloušťkách stěn (pevnost cihel nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm), dochází k významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy - u stometrového bytu se obytná plocha zvětší až o osm metrů čtverečních. I z tohoto důvodu jsou vápenopískové cihly KMB SENDWIX úspornějším řešením proti třeba páleným červeným blokům.

Kromě tepelné ochrany budov zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Ta je u systému KMB SENDWIX velmi vysoká, což obyvatelé domů ocení celoročně a zejména pak v přechodných obdobích na jaře a na podzim. U zdiva domu ze systému KMB SENDWIX tak například při noční vnější teplotě 7 stupňů Celsia za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 stupně Celsia. Takový dům tedy bez problému přenese i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém stavby. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií a peněz.

Celý dům včetně podlahy

Zdicí systém KMB SENDWIX doplňují zdicí a spárovací malty a lepidla, které firma KM Beta a.s. vyrábí pod názvem Profimix. K dispozici jsou tyto produkty dokonce ve variantách se zimní úpravou pro ty stavebníky, kteří se rozhodnou dokončit hrubou stavbu „po sezóně“, kdy již teploty krátkodobě klesají i pod nulu.

Pod stejným názvem Profimix pak firma KM Beta a.s. vyrábí široký sortiment omítek, řadu cementových potěrů i samonivelační sádrový potěr a samonivelační sádrovou stěrku. V případě samonivelačního sádrového potěru Profimix se jedná o materiál pro provádění vyrovnávacích podkladních potěrů v interiérech a k vytváření plovoucích a připojených potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažeb, parket, plovoucích podlah PVC a koberců). Je ideální na podlahy s podlahovým vytápění bez dodatečného vyztužení. Samonivelační sádrová stěrka je pak finální vrstva pod podlahové krytiny při výstavbě bytů, kanceláří a podobně. Provádí se jako sdružená vyrovnávací vrstva na beton nebo jako potěr.

Sádrový potěr je moderním potěrovým materiálem pro realizaci podlahových vrstev. Jedná se o potěr na bázi hemihydrátu síranu vápenatého, který se rovněž označuje jako alfa sádra. Pojivo je získáváno ze syntetického sádrovce vznikajícího jako odpad při výrobě chemických látek. Z tohoto produktu se během dalších procesů získává alfa sádra, která je základem pojiva pro výrobu této lité podlahy. Přidáním dalších chemických komponentů ovlivňujících rychlost tuhnutí a množství přidané vody se získá pojivo, které dodává této lité směsi patřičné vlastnosti.

Díky stavebnímu systému KMB SENDWIX a produktům řady Profimix tak firma KM Beta a.s. nabízí jedinečné a komplexní řešení pro stavbu celého domu.Zpět


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook