Hlavní menu

Přístavba hotelu Horal

Ve čtvrté etapě dostavby areálu byla přístavbou rozšířena kapacita hotelové části o 52 nových lůžek. Areál nyní také nově nabízí bazén o rozměrech 5x10 m, tenisové kurty a nové zpevněné a parkovací plochy. Při výběru konstrukčního systému se vycházelo z koncepce stávajícího objektu.

Objekt má zděný stěnový konstrukční systém s monolitickou, případně montovanou stropní konstrukcí z nosníků a keramických vložek. Proto byl i pro přístavbu zvolen stěnový podélný systém. Především z důvodu požadavků hotelového provozu na kvalitní zvukovou i tepelnou izolaci byl vybrán tvárnicový vícevrstvý systém SENDWIX společnosti KM Beta z vápenopískových kvádrů o tloušťce 240 (290) mm doplněný o tepelnou izolaci z minerální vlny o tl. 180 mm. Volba konstrukčního systému KM Beta vycházela zejména z řešení předcházejících etap výstavby s možností výběru i menší dodavatelské firmy pocházející z místa výstavby. Stavba byla ukončena a kolaudována v roce 2014 ke spokojenosti investora, zejména z důvodů úspor nákladů na vytápění.
KMB SENDWIX - moderní systém pro nízkoenergetické a pasivní domy

Zdicí systém KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel, firmy KM Beta, a. s., je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu.

Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem jsou vápenopískové cihly nebo kvádry, které se používají ke zdění obvodových i vnitřních nosných stěn a příček, a to především pro svou pevnost v tlaku a zvukově-izolační vlastnosti. V některých variantách se také používají na vnější pohledové stěny, komíny a ploty. Kromě tepelné ochrany budov zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Ta je u systému KMB SENDWIX velmi vysoká, což obyvatelé domů ocení celoročně a zejména pak v přechodných obdobích na jaře a na podzim. U zdiva domu ze systému KMB SENDWIX tak například při noční vnější teplotě 7 °C za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 °C. Takový dům tedy bez problému přenese i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém stavby. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií a peněz.

Unikátní vlastnosti systému KMB SENDWIX se odvíjejí od specifických stavebně fyzikálních vlastností vápenopískového zdiva: poskytují nadstandardní tepelnou izolaci, extrémní tepelnou akumulaci, výjimečnou akustickou izolaci, a to vše při zachování malé tloušťky obvodového zdiva, architektonické variabilitě a v neposlední řadě i nízké ceně. Výhody systému KMB SENDWIX:

  • Přesnost zdění a rychlost výstavby: Milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu.
  • Volitelnost tepelně technických parametrů: Široká volba tepelně technických vlastností obvodových stěn pouze změnou tloušťky zateplení.
  • Zvuková izolace: Vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje požadavky normy na zvukovou izolaci stěn.
  • Akumulace: Schopnost akumulovat teplo, díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti materiálu, a udržovat tak dlouhodobě požadovanou stabilní teplotu vnitřního prostředí jak v zimě, tak i v létě.
  • Vysoká pevnost: Vysoká pevnost bloků SENDWIX umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn - zvětší se užitná plocha.
  • Rychlé a jednoduché vedení instalací: Bloky SENDWIX 14 DF-LD a 7 DF-LD jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace - snížení pracnosti sekáním drážek.
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Investor: BONISPOL, s. r. o.
Autor: Vladimír Bartoš
Spolupráce: František Šindýlek (statika)
Dodavatel: 1. Beskydská stavební, a. s.
Termíny: projekt 2011, realizace 2013-2014
Zastavěná plocha: přístavba včetně bazénu - 657 m2, tenisový kurt - 669 m2
Celková podlahová plocha: 2016 m2
Celkový obestavěný prostor: 7500 m3
Foto: archiv investora

publikováno /převzato z časopisu Stavba č. 3/2017

 


Zpět


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook