Hlavní menu

2.3 KMB PROFIBLOK 80

2.3 KMB PROFIBLOK 80
2.3
3D
 
rozměry

 


skladba

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 80 nebroušené jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 80 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry lך×v (mm) 497×80×238
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m3) 880
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m3) 1640
Hmotnost KMB PROFIBLOK 80 (kg/ks) 8,5
Přídržnost (N/mm2) 0,15
Nasákavost (%) NPD
Mrazuvzdornost (třída) NPD, (F0)
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK) 1000
Obsah aktivních rozpustných solí (třída) NPD, (S0)
Faktor difuzního odporu µ 5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

Tloušťka bez omítek (mm) 80
Spotřeba základních cihel (ks/m2) 8
pix(ks/m3) 100
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm) 1,5
Spotřeba malty ZM 901 (kg/m2) 8
pix(kg/m3) 100
Plošná hmotnost (kg/m2) 139
Třída reakce na oheň A1 nehořlavé
Požární odolnost s oboustrannou omítkou
(ČSN EN 1996-1-2)
EI 90 DP1
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw včetně omítek
tl. 15 mm (dB)
41
Ekvivalentní tepelná vodivost λ (W/mK) 0,12

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 80 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
  • počet cihel KMB PROFIBLOK 80 ................. 96 ks/pal
  • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 80 ......... 838 kg
 


STATICKÉ ÚDAJE:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2)   8/10/15  
Skupina zdicích prvků2
Děrování (%)41

CihlaPevnost P8Pevnost P10Pevnost P15
Zdivo na maltuPevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)Pevnost zdiva (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)
charakteristickánávrhovácharakteristickánávrhovácharakteristickánávrhová
M 5 3,13 1,56 3127 3,66 1,83 3655 4,85 2,434855
M 103,85 1,92 3849 4,5 2,254500 5,98 2,995977
Směrná pracnost zdění: cca 0,51 hod/m2, cca 6,4 hod/m3linka

Technický list (PDF)  |  Prohlášení o vlastnostech  |  CE štítekPříčkové zdivo


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook