Hlavní menu

Zeptejte se odborníka

    Zaslat nový dotaz » .

kladečské schéma položení hurdisek11.09.2015, 16:55
Dobrý den, svépomocí plánujeme položení stropu garáže z hurdisek.Máme zbytek na dvě pole hurdisky s úkosem a dokoupíme na zbylou část stropu. Potřebuji znát základní pravidla a rozpětíFe " I" profilu před pokládkou. 6.70x 4.70 m, Je možné sklon stropu garáže zvýšit už na věnci ? Děkuji za technologický postup. S pozdravem M.Hradecký
Milan Hradecký
Dobrý den. Podrobné technické podklady pro montáž stropů HURDIS najdete na našich webových stránkách http://www.profiblok.cz/sortiment/PROFIBLOK/8.4.html#nav . Velikost I nosníku Vám musí určit statik/projektant s ohledem na předpokládané zatížení od dalších vrstev stropu, střechy a zatížení sněhem podle lokality stavby. Spád střechy vytvoříte až po uložení stropu HURDIS, který se realizuje v rovině. Hezký den.
hurdis 120 cm06.09.2015, 20:33
Dobrý den, máte k dispozici i hurdisky s délkou 120 cm?
Pavel
Dobrý den, tuto délku nemáme v sortimentu.
Vzduchová neprůzvučnost Profiblok06.08.2015, 23:34
Dobrý den, stále není k nalezení vzduchová neprůzvučnost zdiva profiblok viz dotaz z 22. 3. 2015, kde uvádíte, že bude do měsíce. Zajímaly by mne zejména příčkovky 80 Brus, 115 Brus a 175 Brus Děkuji za doplnění
Tomáš Bárta
Dobrý den. Doplnili jsme hodnoty vzduchové neprůzvučnosti pro všechny nosné stěny tl. 240 mm až 440 mm. Pro příčkové stěny do tl. 175 mm tyto hodnoty nemáme v současné době k dispozici. Hezký den
Montáž stropu KMB Hurdis 104.07.2015, 17:33
Dobrý den. Je nutné při betonáži stropu KMB Hurdis 1 provádět podpěrnou konstrukci jako u stropu Miako? Potřebuji provést stropní konstrukci nad stávajícím povalovým stropem a nechci provádět strop ztraceným bedněním z ocelových nosníků a trapézových plechů (finančně nákladnější). Může ztracené bednění z trapézového plechu nahradit systém KMB Hurdis 1?
Stanislav Vlach
Dobrý den. Pravidla pro realizaci stropů HURDIS najdete na našich webových stránkách: http://www.profiblok.cz/sortiment/PROFIBLOK/8.4.html#nav. Hlavní nosnou částí stropu HURDIS jsou ocelové traverzy, které budou přenášet veškerá požadovaná zatížení na stropní konstrukci. Proto by jejich únosnost měla být dostatečná i pro betonáž stropu, pokud se v návrhu nepočítá se spolupůsobením železobetonové desky podlahy. Strop se podepírá pouze v projektem předepsaných případech. Pokud se během montáže stropu HURDIS použije dočasné podepření, musí být podpěrná konstrukce odstranitelná bez vzniku dynamického namáhání. Trapézové plechy mohou nahradit strop HURDIS a jejich způsob provedení musí navrhnout projektant.
Hurdis-IPE 20-2205.05.2015, 19:49
Zdravím, nejsou hurdisy nijak omezeny nosníky na vyšku a mohu aplikovat na rozpon 6 m nosníky IPE 20 až 22?
Max
Dobrý den. Základní podmínkou pro použití desek HURDIS je uložení min. 30 mm na přírubě nosníku I nebo IPE. Podle toho je daná minimální velikost nosníku I 160 nebo IPE 140. Velikost nosníku pro rozpon 6m musí navrhnout statik v závislosti na zatížení, které strop bude přenášet, jeho skladbě a také na tom, zda budou na něm nějaké příčky. Pro únosnost stropu je důležité, jestli budou nosníky ležet přímo na zdivu ( a jakém ), nebo zda budou na roznášecí betonové vrstvě, která uložení zpevňuje. S pozdravem Jakub Svoboda
Věncovka na pěnu ?27.04.2015, 07:15
Dobrý den, vystavil jsem hrubou stavbu z KMB Profiblok 240 brus na pěnu. Mohu použít pěnu i pro lepení mezi poslední zděný šár a KMB věncovku 240, anebo musím použít lepidlo či maltu.
Pavel Bláha
Dobrý den, věncovka by se měla pokládat do maltového lože (cca 10mm vysokého). Můžete použít např. maltu ZM901, ZM902 či ZM903. S pozdravem Jakub Svoboda.
strop hurdis17.04.2015, 08:26
Dobrý den, v uvedené skladbě stropu je nad horními přírubami nosníků 40 mm konstrukčního betonu. Beton předpokládám vyztužen KARI sítěmi? Na tuto vrstvu se klade celá skladba podlahy( na př. 100 mm) nebo už jen pochuzí vrstva? Díky za odpověď
Pavlicek
Dobrý den. Uvedená skladba stropu popisuje kompletní složení stropní desky z tvarovek HURDIS, která je nosným podkladem pro další vrstvy podlah. Vrstva betonu min. tl. 40 mm s výztuží má hlavně statickou funkci ztužení stropu. Další vrstvy uložené na tomto betonu jsou již součástí navržených podlah. Záleží tedy na tom, jakou skladbu podlahy pro daný prostor potřebujete. S pozdravem Ing. Martin Urbanec - technický poradce
cena za hurdis desku10.04.2015, 11:16
Dobrý den, jaká je cena jedné hurdis desky
Komínek
Dobrý den, cena HURDIS desky je 86,-Kč bez dph. S pozdravem Jakub Svoboda
Zateplení07.04.2015, 15:51
Děkuji za rychlou předešlou odpověd. Ještě mam jeden dotaz : stavím z Profibloku 440mm na lepidlo a uvažuji jestli má smysl dům zateplit nebo ho jen natahnout omítkou. Zateplení v projektu řešené nemáme. Děkuji za odpověd
Hrubý Zdeněk
Dobrý den. Záleží pouze na tom, jakých tepelně-izolačních parametrů chcete u Vašeho RD docílit. Pokud se bude jednat o obytný prostor domu (což předpokládám), určitě bych jej doporučoval zateplit vhodným tepelným izolantem, dle vašich požadavků na tepelnou náročnost stavby (součinitel prostupu tepla, tepelný odpor, atd.). S pozdravem Jakub Svoboda
Uložení překladů06.04.2015, 16:28
Dobrý den mam dotaz na zvolení vhodného rozměru překladu . Mezi špaletou je rozměr 1800 mm . Kolik musí být minimální přesah překladu přez špaletu ( cihly ) ? Mam zvolit překlad 2000mm nebo 2250mm ? Děkuji za odpověd
Hrubý Zdeněk
Dobrý den. Určitě zvolte délku překladu 2250mm, je to dle statických tabulek. Uložení tak bude 225mm na každou stranu. S pozdravem Jakub Svoboda.
«« předchozí      další »» 


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134, 518 _340 938
fax: 518 _321 138, 518 _340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook